OPKK - Kiinteistönvälitys
 

OP-Fastighetscentralen som företag

Hurdan mäklare vill du ha när du gör en bostadsaffär? Erfaren, pålitlig, sakkunnig och ärlig? Sådan som du kan fråga dumma, kloka eller svåra frågor av? Sådan som du senare kan rekommendera också för dina vänner?

Mäklarens viktigaste uppgift är att uppskatta priset rätt

Professionell prisuppskattning är viktig både för säljaren och för köparen. Om priset uppskattas fel, blir någondera besviken och i värsta fall misslyckas planerna. Priset är rätt då det motsvarar bostadens verkliga värde och både köparen och säljaren är nöjda. Erfarenhet ger säkerhet.

Vi ingår i OP-Pohjola-gruppen

OP-Fastighetscentralerna ägs av lokala andelsbanker, dvs. de ingår i OP-Pohjola-gruppen. För dig betyder det här att du utöver de lokala och människonära tjänsterna också får tillgång till tjänsterna i vår riskomfattande kedja.

Du behöver inte vara kund hos andelsbanken eller Pohjola för att ta kontakt med OP-Fastighetscentralen. Du drar ändå nytta av att vara kund hos andelsbanken eller Pohjola, för som OP-bonuskund eller ägarkund får du rabatt på förmedlingsprovisionen.

I menyn nedan ser du våra mäklare som betjänar dig också på svenska.